Vertalingen

Engelse vertaaldiensten

 • Boeken
 • Websites
 • Documenten
 • Presentaties
 • Toespraken
 • Liederen, gedichten, artistieke teksten

Vertalingen kunnen lastig zijn. Ik heb echter het voordeel dat Engels mijn moedertaal is en daarnaast over een grondige kennis van de Nederlandse taal beschik. Dit maakt dat ik een scherpe inschatting kan maken van wat u wilt overbrengen en dit zorgvuldig kan vertalen naar de Engelse taal, met gebruik van de juiste context, grammatica en uitdrukking.

Dit zijn de soort vertaaldiensten die ik aanbied:

Naast vele websites, presentaties en liederen die ik heb vertaald, zijn dit voorbeelden van een aantal boeken die ik heb vertaald:

 • Breaking the Spell of Binge-Eating: a road to balance in your life, 2008 (vertaling van: Uit de ban van Eetbuien: een weg naar balans in je leven door Joanna Kortink, 2004)
 • GRAB ‘EM! The guide to killer presentations, 2012 (vertaling van: BOEIEN! De handleiding voor succesvolle presentaties door Reinoud van Rooij, 2012)
 • Mindful Weight Loss, 2013 (vertaling van: Mindful afvallen door Joanna Kortink, 2012)
 • Ending Emotional Eating, 2014 (vertaling van: Uit de Ban van Emotie-eten door Joanna Kortink, 2011)
 • Crossing Guard Mom: in afwachting van publicatie (vertaling van: Brigadieroversteekmoeder door Karin Bruers, 2013).
 • A Mother Like No Other vertaald uit het in 2020 verschenen  boek van Karin Broers: Het zal je moeder maar wezen. 
 • Gentle Child Inside 2006 vertaald uit het verschenen boek van Wouter Stips: Lief Kind in Mens 
 • Visjes Op het Land: Outsider Art van Atelier Herenplaats 1993
 • United Nothing; as a goat tethered to the fence 2021 vertaald uit het in 2020 verschenen boek United Nothing; Oorlogsdagboek van een Support Commander Bosnie- 1994-1995.

Do not miss this experience!

Please contact us if you have any questions